Etäluennan piiriin kuuluville lähetämme lukemaan perustuvan laskun neljä kertaa vuodessa.