Kun olet maksanut liittymälaskun ja palauttanut sopimuksen allekirjoitettuna Kajaanin Vedelle, rakentaa Kajaanin Vesi liittymän asemakaava-alueella tontin rajalle ja asemakaava-alueen ulkopuolella runkojohtojen välittömään läheisyyteen tai antaa liittymisluvan valmiiksi rakennettuun liittymispisteeseen.

Tonttijohtojen liittämiskohta ja kunnossapitoraja sijaitsee asemakaava-alueella yleisen alueen rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kajaanin Veden runkolinjassa.

Verkostoon liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tonttivesijohdot ja tonttiviemärit Kajaanin Veden liittämiskohdasta (vastuuraja) rakennukselle. Kajaanin Vesi ainoastaan liittää kiinteistön talousveden ja/tai jäteveden tonttijohdot laitoksen johtoihin.