Kajaanin Veden toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin (Vesihuoltolaki § 10). Vesi- ja jätevesihuollon saatavuuden voit varmistaa ottamalla yhteyttä Kajaanin Veden asiakaspalveluun: kajaaninvesi@kajaani.fi

Kajaanin Veden toiminta-alueet osoitteessa www.kajaaninvesi.fi.