Korjaustöistä johtuvat vesikatkokset aiheuttavat putkistoon virtaus- ja painevaihteluja, jolloin putken seinämistä irtoaa sakkaa tai putkistoon pääsee ilmaa, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, kuten värivirheitä ja sameutta. Veden värimuutokset poistuvat juoksuttamalla talousvettä kunnes vesi on väritöntä ja kirkasta.