Arviolaskulla laskutamme veden käyttömaksut vuosiarvion mukaan. Vuosikulutusarvio lasketaan meille ilmoitettujen vesimittarilukemien ja aiemman vedenkulutuksen perusteella. Uudella kuluttajalla, jolla ei ole vielä vanhoja mittaustietoja, kulutus arvioidaan henkilöluvun mukaan. Keskimääräinen vedenkulutus on 50 m³/hlö/vuosi. Arviolasku lähetetään kolme kertaa vuodessa.