Täytä sähköinen hakemus liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon osoitteessa www.kajaaninvesi.fi.

Ilmoita hakemuksessa rakennusluvan mukainen kerrosala ja rakennuksen käyttötarkoitus sekä muut lomakkeessa merkityt asiat.

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa liittymishakemuksen. Allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voit toimittaa postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Kajaanin Vesi -liikelaitos, Onnelantie 10, 87100 Kajaani.