Täytä hakemus liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon osoitteessa www.kajaaninvesi.fi.

Ilmoita hakemuksessa rakennusluvan mukainen kerrosala ja rakennuksen käyttötarkoitus sekä muut kaavakkeessa merkityt asiat.

Allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voit toimittaa postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Kajaanin Vesi -liikelaitos, Onnelantie 10, 87100 Kajaani.