Hakemuksen perusteella lähetämme hinnaston mukaisen liittymislaskun ja sopimukset liitoslausuntoineen. Liittymissopimuksen laadimme aina kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan kanssa. Jos kiinteistöllä on useampi omistaja, tulee sopimukseen kaikkien omistajien allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti voit allekirjoittajana toimittaa sopimuksen liitteeksi valtakirjan kiinteistön muilta omistajilta. Liittymien perusmaksut perimme liittymispäivästä alkaen hinnaston mukaisesti.

Hinnasto liittymismaksuista osoitteessa www.kajaaninvesi.fi.